Informace k problematice zpracování a ochrany osobních dat

Informace ke kamerovému systému:
V prostorách stomatologického centra (parkoviště, čekárna, chodba) je instalován kamerový systém se záznamem, který slouží ke kontrole a zabezpečení vnitřního zařízení a k monitorování a včasnému ošetření pacientů bez zbytečného čekání. Doba uchování kamerových záznamů je jeden týden.
Zodpovědnou osobou je MUDr. Václav Pelíšek.

Informace k dodržování nařízení 2016/679 (GDPR):
V celém objektu se dodržují dle nařízení 2016/679 ze dne 27.4.2016 (Nařízení EP a ER) zásady GDPR o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Dokumentace týkající se GDPR je k dispozici u MUDr. Václava Pelíška.

Správu IT vybavení včetně zabezpečení všech PC stanic a datového serveru provádí firma Colis, s.r.o.