Naše stomatologické centrum nabízí služby:

Ke každému ze zákroků je možné využít možnosti znecitlivění a to formou injekční anestezie nebo nového přístroje zvaného Entonox.

Pro více informací zvolte službu

Záchovná stomatologie

Hlavním cílem záchovné stomatologie je postižený zub např. kazem nebo úrazem zachránit. V případě lehčího poškození nezasahujícího nervový systém zubu, lze takovéto defekty řešit výplní (plombou).

Druh výplně – estetická bílá (fotokompozitní) či černá (amalgámová) – je stanoven individuálně na základě vyhodnocení všech specifik a také dle přání pacienta. Jestliže se jedná o poškození většího rozsahu zasahující nervový systém zubu, je nutná léčba kořenových kanálků (endodoncie), ve kterých se postižený nerv nachází. Veškeré zákroky jsou prováděny bezbolestně a šetrně v místním (lokálním) znecitlivění.

Endodoncie

Jedná se o léčbu kořenových kanálků, která má pro další osud a celkové ošetření zubu velký význam. K tomuto ošetření přistupujeme u komplikací zubního kazu, jako je zánět v zubu a u odumření zubní dřeně vlivem úderu či nárazu (léčba poúrazových komplikací). Slouží k uchování nevitálního (mrtvého) zubu v dutině ústní, a to bez omezení jeho funkce. Samotné ošetření spočívá v důkladném pročištění kořenových kanálků (odstranění nežádoucí odumřelé dřeně) a v jejich hermetickém zaplnění. Jen takto utěsněný kanálek zabrání dalšímu průniku baktérií ze zubu do kosti, a tedy vzniku komplikací jako je zánět v kosti v oblasti špičky kořene zubu (všeobecně známý pod pojmem váček) a dalším závažným stavům jako jsou cysty či přetrvávající bolesti.

Protetická stomatologie

Protetická stomatologie nahrazuje ztracené tvrdé zubní tkáně nebo celé zuby či skupiny zubů. Mezi výrobky protetické stomatologie patří:

Keramická fazeta - je to tenký plátek keramiky, lepený na přední plochu zubu. Používá se při povrchových defektech, zabarvení, frakturách.

Korunka - nahrazuje celý povrch zubu ztracený kazem či úrazem při zachování vlastního kořene zubu či při ortodontické anomálii. Zhotovujeme pevně fixované metalokeramické (kovokeramické) nebo vysoce estetické celokeramické korunky.

Můstky - řeší ztrátu celého zubu nebo více zubů přemostěním mezery a vytvořením náhrady, která je pevně uchycena pomocí korunek na zuby sousedící s mezerou.

Kořenová nástavba - jedná se o zařízení, které spojuje vlastní kořen zubu s proteticky zhotovenou korunkou.

Snímací protéza - řeší ztrátu skupiny zubů nebo všech zubů. Jedná se o pryskyřičnou náhradu, která není fixována trvale a je možno ji kdykoliv vyjmout z úst.

Digitální protetické rekonstrukce

Naše praxe pracuje s nejmodernějšími laboratorními technologiemi, jako je CEREC, TRIOS 3 SHAPE a AMANN GIRRBACH, které nám umožňují revolučním způsobem zhotovit keramické korunky, fasety a můstky pomocí 3D skenování a následného frézování. V ideálních podmínkách vše probíhá v rámci jedné návštěvy. Keramika je v podstatě k nerozeznání od původní zubní tkáně a její odolnost i trvanlivost je obrovská.

Po vyšetření a stanovení způsobu rekonstrukce je zub pomocí diamantových brousků tvarově upraven. Následně se přímo v ústech pacienta pořídí digitální fotka (scan) pomocí 3D kamery. Skenování nahrazuje klasické nepříjemné otiskování. Pořízený digitální scan je pak pomocí počítačového softwaru zpracován a lékař vytvoří v počítači naprosto přesnou náhradu zničeného zubu. Princip spočívá v počítačové 3D modelaci protetické práce a následném přesném vyfrézování z keramického bloku. Po úpravě ošetřovaného zubu do vhodného tvaru se na základě skenování 3D kamerou vytvoří v počítači trojrozměrný model situace. Tento digitální model lékař dále upravuje pomocí speciálního softwaru. V okamžiku, kdy je výsledek vyhovující, jsou data odeslána do frézy. Ta z předem vybraného keramického bloku absolutně přesně vyfrézuje požadovaný výrobek. Po vyfrézování se povrch práce zaleští nebo opatří glazurou a je připraven pro fixaci v ústech. Ošetření tak proběhne během jedné návštěvy.

Stomatochirurgie

Zahrnuje odstranění (extrakci) např. zubů moudrosti či zubů, které jsou úrazem, kazem či parodontózním procesem zasaženy natolik, že již není možná jejich záchrana.

Další zákroky patřící do tohoto oboru jsou:

 • Extrakce zubů z ortodontických důvodů
 • Resekce kořenového hrotu – chirurgické odstranění zánětlivého ložiska v okolí kořene zubu
 • Sutura (šití) tkání poškozených úrazem
 • Extrakce retinových/neprořezaných zubů
 • Chirurgická příprava pro ortodontickou terapii
 • Odstranění drobných patologických útvarů v dutině ústní
 • Zevní a vnitřní sinus lift – zvýšení dna čelistní dutiny pro implantáty

Veškerá ošetření jsou prováděná po předchozím místním znecitlivění a jsou bezbolestná.

Implantologie

Náhrada ztraceného zubu implantátem je v dnešní době nejideálnější náhrada zubu. Implantát používáme v případě, že došlo ke ztrátě zubu a zároveň eliminujeme nutnost broušení zdravých zubů při zhotovení můstku. Jedná se o plně biokompatibilní náhradu, která se díky speciální povrchové úpravě spojí s kostí. Takovýmto způsobem je možno nahradit ztrátu jednoho zubu, ale i většího počtu až vyřešit kompletní ztrátu chrupu. Podmínkou pro zavedení implantátu je dostatečné množství a dobrá kvalita kosti. Avšak ani v případě, že je kosti málo, není situace neřešitelná. Kost je možno nahradit různými způsoby a to pomocí materiálu náhradního, opět plně kompatibilního s organismem. Základní podmínkou pro zavedení implantátu je dokonalá a trvale prováděná ústní hygiena. V opačném případě se implantát může z organismu vyloučit. Dalšími důležitými podmínkami je absence vážných celkových onemocnění jako je cukrovka, poruchy srážení krve, osteoporóza léčená bisfosfonáty, nádorová onemocnění léčená ozařováním, celková léčba kortikoidy. V zásadě platí, že délka přežití implantátů teoreticky nijak omezená není. Případné odmítnutí implantátu ze strany organizmu je sice malým, ale běžným lékařským rizikem, o kterém je pacient předem informován. Riziko komplikací se zřetelně zvyšuje kouřením.

Implantáty nabízené naším stomatologickým centrem:

 • Systém Impladent firmy LASAK
 • Nanoimplantáty firmy Timplant
 • Miniimplantáty dle Sendaxe

Parodontologie

Plak a zubní kámen jsou nejčastější příčinou vzniku paradentózy (parodontitidy) – onemocnění dásní a v pokročilém stádiu i kosti, ve které je zub upevněn. V případě neléčení může dlouhou dobu bez výrazných potíží přetrvávat a být v konečném důsledku příčinou ztráty zdánlivě i zdravého zubu. Příznaky, které Vás mohou upozornit, že není vše v pořádku jsou např. krvácení dásní či zápach z úst. Včasným odstraněním plaku i zubního kamene dokážeme většinou celý proces zastavit a zabránit tak ztrátě zubů.

Mezi parodontologické operace prováděné v našem centru patří:

 • Odstranění rušivých slizničních tahů
 • Prohloubení dolního vestibula
 • Mukogingivální chirurgie za použití epiteliálních štěpů
 • Augmentační a membránová technika

Dentální hygiena

Správná dentální hygiena je základním předpokladem pro zdravé zuby po celý život. Profesionálně prováděná dentální hygiena má za cíl zabránit nemocem dásní a eliminovat riziko zubního kazu, ale nejen to – dentální hygiena Vás zbaví zubního plaku i pigmentace. Dentální hygiena jako samostatný obor je velkým přínosem pro moderní stomatologickou ordinaci. Naše zkušená dentální hygienistka Vám poradí, jak o své zuby pečovat doma. V průběhu ošetření Vám ukáže, čeho se při čištění zubů vyvarovat nebo co naopak zlepšit. Vysvětlí Vám příčinu problému, pomůže s nácvikem správné metody čistění zubů a s výběrem vhodných dentálních pomůcek, jakými jsou například mezizubní kartáčky nebo zubní nitě.

Dentální hygiena je ošetření bezbolestné, pouze u některých pacientů se může vyskytnout nepříjemný pocit při odstraňování zubního kamene v blízkosti dásně, která je již postižena zánětem.

Bělení zubů

Bělit zuby znamená dosáhnout dlouhodobě jejich světlejšího odstínu. Černé čaje, káva, coca-cola, červené víno a kouření jsou nejčastější původci zabarvení zubů. Aplikace látky může probíhat několika způsoby. Buď v ordinaci, nebo doma. Ordinační bělení spočívá ve vyčištění zubů, aplikace ochranné hmoty na dásně a nanesení bělícího přípravku na zuby.

Pro domácí bělení musí lékař zhotovit tzv. „nosiče“ bělícího gelu. V ordinaci provede otisky Vašeho chrupu, na základě kterých jsou v laboratoři zhotoveny modely a na nich vyrobeny nosiče. Vaším úkolem bude nanést doma gel do nosičů a nosiče přitisknout na zuby. Jako nejefektivnější se v současnosti jeví kombinace uvedených technik. Průnik bělící látky do zubů může vyvolat jejich zvýšenou citlivost. Tato citlivost je však dočasná a zpravidla netrvá déle než 1 – 2 dny. Celková cena ošetření závisí na zvolené metodě bělení a počtu opakovaných jednotlivých aplikací. Cena za bělení se může pohybovat průměrně mezi 5.000Kč až 9.000 Kč.

T-Scan

Trpíte bolestmi hlavy, bolestí čelistí, krku nebo bolestmi ramene? Máte zkušenosti s častými problémy ústní dutiny nebo skřípáním zubů? Praskla Vám zubní korunka? To vše mohou být příznaky, které lze snadno vyřešit v ordinaci zubního lékaře. S pomocí digitální počítačové analýzy skusu, která je bezbolestná, může být během několika minut odhalen původ nesnází.

Přístroj T-Scan, určený speciálně pro analýzu skusu, lze využít v záchovné stomatologii, ortodoncii, implantologii, estetické stomatologii nebo hygieně. Přístroj přesně zaznamenává procentuální zatížení jednotlivých zubů nebo implantátů. Jde o precizní záznam "předkontaktů" zubů, včetně chybných kontaktů při skusu pacienta, identifikace chybných funkcí skusu pacienta. T-Scan také dokáže diagnostikovat muskulární hyperfunkce a taktéž úhybné pohyby dolní čelisti.

Entonox

Entonox (tzv. rajský plyn) je účinné inhalační analgetikum. Zbaví Vás strachu a úzkosti z ošetření, potlačí bolest. Je ideální pro dětské pacienty a pro pacienty, kteří trpí strachem z lékaře nebo ošetření v ústech. Jeho použití je možné u všech typů výkonů. Nástup účinků je velmi rychlý. Výhodou Entonoxu je minimum vedlejších účinků. Někdy se může při aplikaci dostavit euforie, lehká závrať nebo mírná nevolnost. Tyto pocity však po ukončení inhalace rychle odezní.

Každý pacient před ošetřením v Entonoxu vyplňuje zdravotnický dotazník, který obdrží přímo na recepci v našem centru. Případně je možné si jej stáhnout zde a přijít s již vyplněným.

Zhotovování RTG, OPG a 3D snímků

Této služby mohou využít stomatologové, kteří nemají vlastní rentgenové pracoviště. Snímky zhotovujeme v rámci našich ordinačních hodin po předchozí telefonické domluvě na základě řádně vyplněné žádanky.

3D rentgen
Pracujeme s novým zubním 3D rentgenem, špičkovým přístrojem, který nám podává informace o tom jaká je kvalita kosti, jaká je vzdálenost od mandibulárního nervu v dolní čelisti, příp. čelistní dutiny v horní čelisti. Je cenným pomocníkem při extrakci retinovaných zubů nebo diagnostiky fraktury kosti. Díky trojrozměrnému zobrazení máme možnost vyvíjet anatomicky přesné plány ošetření, úspěšně měnit chirurgické postupy a všeobecně zlepšovat péči o Váš zdravý a krásný chrup. Snímky pořízené panoramatickým 3D rentgenem jsou cenné pro diagnózu a plánování ošetření kazů, endodoncie, ortodoncie (retinované, neprořezané zuby, resorpce kořenů, rozštěpy), implantátů a dalších chirurgických postupů.

Služby pro ostatní stomatology

Naše Stomatologické centrum nabízí spolupráci ostatním stomatologickým pracovištím v níže uvedených oblastech:

 • Chirurgické extrakce a jiné specializované chirurgické výkony
 • Zhotovování RTG, OPG a 3D snímků
 • Laboratorní služby - Zubní laboratoř při našem Stomatologickém centru funguje od jeho založení v roce 1993. Od té doby se kromě standardních protetických prací věnujeme i specializované protetice.
 • Dentální hygiena